spb elektro
Systemy i Sieci Energetyczne
Pomiary elektryczne

 

Wykonujemy pomiary instalacji elektrycznej (kontrolne oraz powykonawcze) z zakresu:

  • pomiaru skuteczności ochrony przed dotykiem pośrednim i bezpośrednim instalacji i urządzeń elektrycznych,
  • kompleksową kontrolę stanu technicznego instalacji piorunochronnych,
  • pomiary rezystancji izolacji,
  • pomiary parametrów wyłączników RCD. 
  • ciągłość połączeń ochronnych i wyrównawczych
  • pomiary rezystancji kabli


Pomiary wykonujemy profesjonalnym sprzętem SONEL MPI-525

Przyrząd umożliwia wykonanie wszystkich pomiarów przewidzianych normą PN-EN 61557 (impedancja pętli zwarciowej, parametry wyłączników RCD, rezystancja izolacji, rezystancja uziemienia, ciągłość połączeń ochronnych i wyrównawczych), zarówno w instalacji, jak i np. rezystancji kabli (wymagane napięcie 2500V).